Archief

Kabinet stopt subsidie FunX

Op Tweede Pinksterdag werd PinkPop een groot deel van de dag uitgezonden op Nederland 3. Het bleek een perfecte weerspiegeling van de transformatie die het Nederlandse medialandschap de laatste jaren heeft ondergaan. Het begrip White Power lijkt tegenwoordig niet meer te staan voor racisme, maar voor de manier waarop muzieksamenstellers en programmamakers zich rekenschap menen te moeten geven van de steeds groter wordende etnisch-culturele diversiteit in de Nederlandse samenleving. Namelijk niet.

3FM negeert grotendeels de bijna 30% jongeren in ons land met een van oorsprong niet-Nederlandse afkomst. De Wereld Draait Door lanceert voornamelijk “witte” helden: Go Back to the Zoo, Lucky Fonz III, Tim Knol. Soms wordt er eens iets met hiphop gedaan, wat tegenwoordig synoniem staat aan allochtoon – een eigenaardige gedachte. De Top 2000 is voor 93% “wit” en grotendeels Anglo-Amerikaans. Met de belevingswereld van mensen met een andere dan van oorsprong Nederlandse afkomst wensen we in ons land nog nauwelijks rekening te houden.

Als klap op de vuurpijl heeft minister Marja van Bijsterveldt aangekondigd de subsidie voor de zo populaire stadsjongerenzender FunX met ingang van 1 januari 2013 in te trekken. Dat programmamakers als Giel Beelen de onderscheidende content van FunX zullen incorporeren, zoals de minister lijkt voor te stellen, moet reeds bij voorbaat als een kansloze missie worden beschouwd.

Gelukkig voert de directie van FunX toch overleg met de Raad van Bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) en met de ‘preferred partner’ omroep VPRO. De NPO is nu al een van de belangrijkste financierders, dus mogelijk kan dat ondanks de bezuinigingen toch nog verder worden uitgebouwd. Uiteindelijk heeft de landelijke overheid NPO de taak meegegeven om allochtone Nederlanders en jongeren goed te bedienen, iets waar de Publieke Omroep buiten FunX om tot op heden nauwelijks in is geslaagd. Dat het witte bolwerk van 3FM een rol in zo’n hechtere samenwerking zou kunnen spelen, lijkt echter onwaarschijnlijk.

Klik hier voor uitgebreide informatie over het kabinetsbesluit.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>