Archief

Een verloren generatie politici?

Wie het betoog van CDA-partijleider Buma tijdens de H.J. Schoo-lezing even op zich laat inwerken, ziet dat een van de kernpunten van zijn verhaal het volgende is:

De gewone Nederlander is de witte autochtone Nederlander die is opgegroeid in een joods-christelijke en (jawel) zelfs humanistische traditie; de ongewone Nederlander is de Nederlander met een migratieachtergrond, die er normen en waarden op nahoudt die inferieur zijn aan die van de witte autochtone Nederlander. De gewone Nederlander blijft daarom verweesd achter.

Met deze ‘wij-versus-zij’-visie van Sybrand Buma in gedachten, is de vrees gerechtvaardigd dat de komende regering in versneld tempo doorgaat met de creatie van parallelle samenlevingen. Journaliste Hassnae Bouazza schreef naar aanleiding van de H.J. Schoo-lezing van CDA-partijleider Buma:

“Het is ijdele hoop dat de huidige generatie politici nog iets positiefs voor ons zal betekenen. Het is ijdele hoop dat de huidige Kamer- en regeringsleden de boel niet verder zullen verzieken. Het is ijdele hoop te denken dat de politieke partijen alleen maar mee lullen met Wilders om hem klein te houden. Ze zíjn Wilders, er is geen verschil. Ja, de een doet alsof hij een brave christen is, de ander schaterlacht alles weg, maar in essentie is er geen verschil. Ze zien allemaal de ander, die met een kleurtje, exotische naam of andere religie, als De Ander, als de ongewone Nederlander. De ander is er om de gewone Nederlander te dienen en te zwijgen. Hij of zij moet zeker geen praatjes krijgen, want dan voelt de gewone Nederlander zich niet meer veilig en ‘verweesd’.”

Lees hier de hele column van Hassnae Bouazza

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>